Thông tin dự án
 • Tên dự ánPhát triển giống một số loài cây phục vụ trồng rừng vùng cửa sông, ven biển các tỉnh miền Bắc GĐ 2016-2020
  Mã dự án7578020
  Đơn vị báo cáoViện nghiên cứu sinh thái môi trường rừng
  Địa điểm thực hiệnHà Nội
  Quyết định phê duyệt 2342; Ngày phê duyệt 14/06/2016
  Giai đoạn thực hiện 2017 - 2020
  Tổng mức đầu tư 100 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện