Thông tin dự án

Tên dự ánPhát triển giống một số loài cây phục vụ trồng rừng vùng cửa sông, ven biển các tỉnh miền Bắc GĐ 2016-2020
Mã dự án7578020
Đơn vị báo cáoViện nghiên cứu sinh thái môi trường rừng
Địa điểm thực hiệnHà Nội
Quyết định phê duyệt2342
Ngày phê duyệt 14/06/2016
Giai đoạn thực hiện 2017 - 2020
Tổng mức đầu tư 100 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Phát triển giống một số loài cây phục vụ trồng rừng vùng cửa sông, ven biển các tỉnh miền Bắc GĐ 2016-2020 01/2019 0 0 09/07/2019
Phát triển giống một số loài cây phục vụ trồng rừng vùng cửa sông, ven biển các tỉnh miền Bắc GĐ 2016-2020 02/2019 0 0 09/07/2019
Phát triển giống một số loài cây phục vụ trồng rừng vùng cửa sông, ven biển các tỉnh miền Bắc GĐ 2016-2020 03/2019 0 0 09/07/2019
Phát triển giống một số loài cây phục vụ trồng rừng vùng cửa sông, ven biển các tỉnh miền Bắc GĐ 2016-2020 04/2019 0 0 09/07/2019
Phát triển giống một số loài cây phục vụ trồng rừng vùng cửa sông, ven biển các tỉnh miền Bắc GĐ 2016-2020 05/2019 0 0 09/07/2019
Phát triển giống một số loài cây phục vụ trồng rừng vùng cửa sông, ven biển các tỉnh miền Bắc GĐ 2016-2020 06/2019 6 6 09/07/2019
Phát triển giống một số loài cây phục vụ trồng rừng vùng cửa sông, ven biển các tỉnh miền Bắc GĐ 2016-2020 07/2019 500 354 09/07/2019
Tổng số:   506 360