Thông tin dự án

Tên dự ánPhát triển và nâng cao chất lượng giống một số loài Tre và cây lấy gỗ lớn mọc nhanh tại các tỉnh vùng Đông Bắc GĐ 2016-2020
Mã dự án7577317
Đơn vị báo cáoTrung tâm Nghiên cứu thực nghiệm lâm sinh Cầu Hai
Địa điểm thực hiệnPhú Thọ
Quyết định phê duyệt4422
Ngày phê duyệt 28/10/2016
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2020
Tổng mức đầu tư 200 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Phát triển và nâng cao chất lượng giống một số loài Tre và cây lấy gỗ lớn mọc nhanh tại các tỉnh vùng Đông Bắc GĐ 2016-2020 01/2019 0 0 18/02/2019
Phát triển và nâng cao chất lượng giống một số loài Tre và cây lấy gỗ lớn mọc nhanh tại các tỉnh vùng Đông Bắc GĐ 2016-2020 02/2019 100 0 18/02/2019
Phát triển và nâng cao chất lượng giống một số loài Tre và cây lấy gỗ lớn mọc nhanh tại các tỉnh vùng Đông Bắc GĐ 2016-2020 03/2019 200 0 22/03/2019
Phát triển và nâng cao chất lượng giống một số loài Tre và cây lấy gỗ lớn mọc nhanh tại các tỉnh vùng Đông Bắc GĐ 2016-2020 04/2019 50 0 20/05/2019
Phát triển và nâng cao chất lượng giống một số loài Tre và cây lấy gỗ lớn mọc nhanh tại các tỉnh vùng Đông Bắc GĐ 2016-2020 05/2019 250 0 20/05/2019
Phát triển và nâng cao chất lượng giống một số loài Tre và cây lấy gỗ lớn mọc nhanh tại các tỉnh vùng Đông Bắc GĐ 2016-2020 06/2019 1150 1580 22/07/2019
Phát triển và nâng cao chất lượng giống một số loài Tre và cây lấy gỗ lớn mọc nhanh tại các tỉnh vùng Đông Bắc GĐ 2016-2020 07/2019 750 0 22/07/2019
Tổng số:   2500 1580