Thông tin dự án
 • Tên dự ánĐầu tư xây dựng vùng sản xuất Ngao giống tập trung Thái Thụy
  Mã dự án7596147
  Đơn vị báo cáoChưa xác định
  Địa điểm thực hiệnThái Bình
  Quyết định phê duyệt 5023/QĐ-TCTS; Ngày phê duyệt 23/12/2022
  Giai đoạn thực hiện 2021 - 2025
  Tổng mức đầu tư 80000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện