Thông tin dự án

Tên dự ánSản xuất giống ngô lai giai đoạn 2016 - 2020
Mã dự án7599014
Đơn vị báo cáoViện nghiên cứu Ngô
Địa điểm thực hiệnHà Nội
Quyết định phê duyệt4441
Ngày phê duyệt 28/10/2016
Giai đoạn thực hiện 2017 - 2020
Tổng vốn đầu tư 25000 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện