Thông tin dự án

Tên dự ánSản xuất giống ngô lai giai đoạn 2016 - 2020
Mã dự án7599014
Đơn vị báo cáoViện nghiên cứu Ngô
Địa điểm thực hiệnHà Nội
Quyết định phê duyệt4441
Ngày phê duyệt 28/10/2016
Giai đoạn thực hiện 2017 - 2020
Tổng mức đầu tư 25000 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Sản xuất giống ngô lai giai đoạn 2016 - 2020 01/2019 0 0 06/03/2019
Sản xuất giống ngô lai giai đoạn 2016 - 2020 02/2019 0 0 06/03/2019
Sản xuất giống ngô lai giai đoạn 2016 - 2020 03/2019 5 0 25/03/2019
Sản xuất giống ngô lai giai đoạn 2016 - 2020 04/2019 923 289 21/05/2019
Sản xuất giống ngô lai giai đoạn 2016 - 2020 05/2019 0 95 02/07/2019
Sản xuất giống ngô lai giai đoạn 2016 - 2020 06/2019 78 0 02/07/2019
Sản xuất giống ngô lai giai đoạn 2016 - 2020 07/2019 0 7087 01/08/2019
Tổng số:   1006 7471