Thông tin dự án

Tên dự ánXây dựng hệ thống CNTT phục vụ công tác quản lý nhà nước, chỉ đạo điều hành của Bộ Nông nghiệp và PTNT
Mã dự án7612388
Đơn vị báo cáoTrung tâm Tin học và Thống kê
Địa điểm thực hiệnHà Nội
Quyết định phê duyệt4813/QĐ-BNN-KHCN
Ngày phê duyệt 06/12/2018
Giai đoạn thực hiện 2018 - 2020
Tổng vốn đầu tư 20600 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Xây dựng hệ thống CNTT phục vụ công tác quản lý nhà nước, chỉ đạo điều hành của Bộ Nông nghiệp và PTNT 01/2019 0 0
Xây dựng hệ thống CNTT phục vụ công tác quản lý nhà nước, chỉ đạo điều hành của Bộ Nông nghiệp và PTNT 02/2019 0 0
Xây dựng hệ thống CNTT phục vụ công tác quản lý nhà nước, chỉ đạo điều hành của Bộ Nông nghiệp và PTNT 03/2019 0 0
Xây dựng hệ thống CNTT phục vụ công tác quản lý nhà nước, chỉ đạo điều hành của Bộ Nông nghiệp và PTNT 04/2019 0 0
Tổng số:   0 0