Thông tin dự án

Tên dự ánXây dựng hệ thống CNTT phục vụ công tác quản lý nhà nước, chỉ đạo điều hành của Bộ Nông nghiệp và PTNT
Mã dự án7612388
Đơn vị báo cáoTrung tâm Tin học và Thống kê
Địa điểm thực hiệnHà Nội
Quyết định phê duyệt4813/QĐ-BNN-KHCN
Ngày phê duyệt 06/12/2018
Giai đoạn thực hiện 2018 - 2020
Tổng mức đầu tư 20600 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Xây dựng hệ thống CNTT phục vụ công tác quản lý nhà nước, chỉ đạo điều hành của Bộ Nông nghiệp và PTNT 01/2019 0 0 13/02/2019
Xây dựng hệ thống CNTT phục vụ công tác quản lý nhà nước, chỉ đạo điều hành của Bộ Nông nghiệp và PTNT 02/2019 0 0 13/02/2019
Xây dựng hệ thống CNTT phục vụ công tác quản lý nhà nước, chỉ đạo điều hành của Bộ Nông nghiệp và PTNT 03/2019 0 0 18/04/2019
Xây dựng hệ thống CNTT phục vụ công tác quản lý nhà nước, chỉ đạo điều hành của Bộ Nông nghiệp và PTNT 04/2019 0 0 18/04/2019
Xây dựng hệ thống CNTT phục vụ công tác quản lý nhà nước, chỉ đạo điều hành của Bộ Nông nghiệp và PTNT 05/2019 0 0 20/06/2019
Xây dựng hệ thống CNTT phục vụ công tác quản lý nhà nước, chỉ đạo điều hành của Bộ Nông nghiệp và PTNT 06/2019 0 0 20/06/2019
Tổng số:   0 0