Thông tin dự án

Tên dự ánDự án KEXIM1 (Ban QLDA Thủy lợi Thanh Hóa)
Mã dự án7555541
Đơn vị báo cáoBan QLDA thủy lợi Thanh Hóa
Địa điểm thực hiệnThanh Hóa
Quyết định phê duyệt950/QĐ-BNN-HTQT
Ngày phê duyệt 25/03/2016
Giai đoạn thực hiện 2017 - 2022
Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án KEXIM1 (Ban QLDA Thủy lợi Thanh Hóa) 01/2019 0 0 21/06/2019
Dự án KEXIM1 (Ban QLDA Thủy lợi Thanh Hóa) 02/2019 0 0 21/06/2019
Dự án KEXIM1 (Ban QLDA Thủy lợi Thanh Hóa) 03/2019 0 0 21/06/2019
Dự án KEXIM1 (Ban QLDA Thủy lợi Thanh Hóa) 04/2019 0 0 21/06/2019
Dự án KEXIM1 (Ban QLDA Thủy lợi Thanh Hóa) 05/2019 0 0 21/06/2019
Dự án KEXIM1 (Ban QLDA Thủy lợi Thanh Hóa) 06/2019 0 0 21/06/2019
Tổng số:   0 0