Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án KEXIM1 (Ban QLDA đầu tư NNPTNT Thanh Hóa)
  Mã dự án7555541
  Đơn vị báo cáoBan QLDA KEXIM (Thanh Hóa)
  Địa điểm thực hiệnThanh Hóa
  Quyết định phê duyệt 950/QĐ-BNN-HTQT; Ngày phê duyệt 25/03/2016
  Giai đoạn thực hiện 2017 - 2022
  Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án KEXIM1 (Ban QLDA đầu tư NNPTNT Thanh Hóa) 01/2022 0 0 09/02/2022
Dự án KEXIM1 (Ban QLDA đầu tư NNPTNT Thanh Hóa) 02/2022 0 0 09/02/2022
Dự án KEXIM1 (Ban QLDA đầu tư NNPTNT Thanh Hóa) 03/2022 0 1450 24/03/2022
Dự án KEXIM1 (Ban QLDA đầu tư NNPTNT Thanh Hóa) 04/2022 6631 2445 25/04/2022
Dự án KEXIM1 (Ban QLDA đầu tư NNPTNT Thanh Hóa) 05/2022 0 0 01/06/2022
Dự án KEXIM1 (Ban QLDA đầu tư NNPTNT Thanh Hóa) 06/2022 2891 446 21/06/2022
Tổng số:   9522 4341