Thông tin dự án

Tên dự ánChương trình UN-REDD giai đoạn 2
Mã dự án 
Đơn vị báo cáoBan quản lý chương trình UN-REDD
Địa điểm thực hiệnHà Nội
Quyết định phê duyệt300/QĐ-BNN-HTQT
Ngày phê duyệt 25/01/2016
Giai đoạn thực hiện 2013 - 2018
Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện