Thông tin dự án
 • Tên dự ánChương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Lào Cai)
  Mã dự án 
  Đơn vị báo cáoTrung tâm nước sạch và VSMT nông thôn Lào Cai
  Địa điểm thực hiệnLào Cai
  Quyết định phê duyệt 3102/QĐ-BNN-HTQT; Ngày phê duyệt 21/07/2016
  Giai đoạn thực hiện 2016 - 2020
  Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện