Thông tin dự án

Tên dự ánChương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Bắc Kạn)
Mã dự án 
Đơn vị báo cáoTrung tâm nước sinh hoạt và VSMT tỉnh Bắc Kạn
Địa điểm thực hiệnBắc Kạn
Quyết định phê duyệt3102/QĐ-BNN-HTQT
Ngày phê duyệt 21/07/2016
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2020
Tổng vốn đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Bắc Kạn) 01/2019 0 0
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Bắc Kạn) 02/2019 0 0
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Bắc Kạn) 03/2019 0 0
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Bắc Kạn) 04/2019 0 0
Tổng số:   0 0