Thông tin dự án

Tên dự ánChương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Bắc Giang)
Mã dự án 
Đơn vị báo cáoTrung tâm nước sạch và VSMT nông thôn Bắc Giang
Địa điểm thực hiệnBắc Giang
Quyết định phê duyệt3102/QĐ-BNN-HTQT
Ngày phê duyệt 21/07/2016
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2020
Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Bắc Giang) 01/2019 3000 0 27/05/2019
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Bắc Giang) 02/2019 3000 0 27/05/2019
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Bắc Giang) 03/2019 2000 0 27/05/2019
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Bắc Giang) 04/2019 4000 0 27/05/2019
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Bắc Giang) 05/2019 3000 0 27/05/2019
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Bắc Giang) 06/2019 1000 2258 19/06/2019
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Bắc Giang) 07/2019 1000 1557 19/07/2019
Tổng số:   17000 3815