Thông tin dự án

Tên dự ánChương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Lai Châu)
Mã dự án 
Đơn vị báo cáoTrung tâm nước sạch và VSMT nông thôn Lai Châu
Địa điểm thực hiệnLai Châu
Quyết định phê duyệt3102/QĐ-BNN-HTQT
Ngày phê duyệt 21/07/2016
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2020
Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Lai Châu) 01/2019 27319 27319 04/05/2019
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Lai Châu) 02/2019 0 0 19/02/2019
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Lai Châu) 03/2019 0 0 25/03/2019
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Lai Châu) 04/2019 0 0 24/04/2019
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Lai Châu) 05/2019 0 0 04/05/2019
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Lai Châu) 06/2019 0 0 14/06/2019
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Lai Châu) 07/2019 0 0 17/07/2019
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Lai Châu) 08/2019 0 0 12/08/2019
Tổng số:   27319 27319