Thông tin dự án

Tên dự ánChương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Sơn La)
Mã dự án 
Đơn vị báo cáoTrung tâm nước sạch và VSMT nông thôn Sơn La
Địa điểm thực hiệnSơn La
Quyết định phê duyệt1601/QĐ-UBND
Ngày phê duyệt 15/06/2017
Giai đoạn thực hiện 2017 - 2018
Tổng vốn đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện