Thông tin dự án

Tên dự ánChương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Sơn La)
Mã dự án 
Đơn vị báo cáoTrung tâm nước sạch và VSMT nông thôn Sơn La
Địa điểm thực hiệnSơn La
Quyết định phê duyệt1601/QĐ-UBND
Ngày phê duyệt 15/06/2017
Giai đoạn thực hiện 2017 - 2018
Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Sơn La) 01/2019 4183 1464 19/02/2019
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Sơn La) 02/2019 440 7853 20/02/2019
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Sơn La) 03/2019 2000 428 19/03/2019
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Sơn La) 04/2019 8650 0 22/04/2019
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Sơn La) 05/2019 7100 0 20/05/2019
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Sơn La) 06/2019 9994 0 18/06/2019
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Sơn La) 07/2019 5120 0 19/07/2019
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Sơn La) 08/2019 10100 30678 20/08/2019
Tổng số:   47587 40423