Thông tin dự án

Tên dự ánChương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Gia Lai)
Mã dự án9083635
Đơn vị báo cáoBan QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai
Địa điểm thực hiệnGia Lai
Quyết định phê duyệt3102/QĐ-BNN-HTQT
Ngày phê duyệt 21/07/2016
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2020
Tổng vốn đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Gia Lai) 01/2019 509 1634
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Gia Lai) 02/2019 509 0
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Gia Lai) 03/2019 1701 0
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Gia Lai) 04/2019 0 0
Tổng số:   2719 1634