Thông tin dự án

Tên dự ánChương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Ninh Thuận)
Mã dự án7540188
Đơn vị báo cáoBan xây dựng năng lực và thực hiện các dự án ODA ngành nước tỉnh Ninh Thuận
Địa điểm thực hiệnNinh Thuận
Quyết định phê duyệt2493/QĐ-UBND
Ngày phê duyệt 17/10/2016
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2021
Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Ninh Thuận) 02/2019 0 0 {0} 14/03/2019
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Ninh Thuận) 03/2019 0 0 {0} 23/05/2019
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Ninh Thuận) 04/2019 0 0 {0} 29/05/2019
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Ninh Thuận) 05/2019 0 0 {0} 06/06/2019
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Ninh Thuận) 06/2019 0 0 {0} 15/07/2019
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Ninh Thuận) 07/2019 0 0 {0} 31/07/2019
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Ninh Thuận) 08/2019 0 0 {0} 20/08/2019
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Ninh Thuận) 09/2019 0 0 {0} 20/09/2019
Tổng số:   0 0