Thông tin dự án
 • Tên dự ánChương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Bình Thuận)
  Mã dự án7579939
  Đơn vị báo cáoChi cục Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận
  Địa điểm thực hiệnBình Thuận
  Quyết định phê duyệt 3102/QĐ-BNN-HTQT; Ngày phê duyệt 21/07/2016
  Giai đoạn thực hiện 2016 - 2020
  Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Bình Thuận) 01/2020 0 0 26/02/2020
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Bình Thuận) 02/2020 0 0 {0} 26/02/2020
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Bình Thuận) 03/2020 0 0 {0} 23/03/2020
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Bình Thuận) 04/2020 0 0 {0} 27/04/2020
Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Bình Thuận) 05/2020 11091 11091 {0} 22/05/2020
Tổng số:   11091 11091