Thông tin dự án

Tên dự ánDự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Lào Cai
Mã dự án 
Đơn vị báo cáoBan QLDA hỗ trợ nông nghiệp cacbon thấp (Lào Cai)
Địa điểm thực hiệnLào Cai
Quyết định phê duyệt2435/QĐ-BNN-HTQT
Ngày phê duyệt 09/10/2012
Giai đoạn thực hiện 2013 - 2018
Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Lào Cai 01/2019 2140 0 {0} 18/02/2019
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Lào Cai 02/2019 0 0 {0} 18/02/2019
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Lào Cai 03/2019 187 0 {0} 23/04/2019
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Lào Cai 04/2019 0 0 {0} 24/04/2019
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Lào Cai 05/2019 0 0 {0} 17/05/2019
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Lào Cai 06/2019 0 0 {0} 18/06/2019
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Lào Cai 07/2019 0 0 {0} 22/07/2019
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Lào Cai 08/2019 274 0 {0} 20/08/2019
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Lào Cai 09/2019 0 0 {0} 19/09/2019
Tổng số:   2601 0