Thông tin dự án

Tên dự ánDự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Sơn La
Mã dự án 
Đơn vị báo cáoBan QLDA hỗ trợ nông nghiệp cacbon thấp (Sơn La)
Địa điểm thực hiệnSơn La
Quyết định phê duyệt2435/QĐ-BNN-HTQT
Ngày phê duyệt 09/10/2012
Giai đoạn thực hiện 2013 - 2018
Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Sơn La 01/2019 0 0 18/02/2019
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Sơn La 02/2019 104 104 18/02/2019
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Sơn La 03/2019 71 71 01/04/2019
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Sơn La 04/2019 52 52 10/05/2019
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Sơn La 05/2019 71 71 01/07/2019
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Sơn La 06/2019 62 62 01/07/2019
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Sơn La 07/2019 74 74 24/07/2019
Tổng số:   434 434