Thông tin dự án

Tên dự ánDự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Phú Thọ
Mã dự án 
Đơn vị báo cáoBan QLDA hỗ trợ nông nghiệp cacbon thấp (Phú Thọ)
Địa điểm thực hiệnPhú Thọ
Quyết định phê duyệt2435/QĐ-BNN-HTQT
Ngày phê duyệt 09/10/2012
Giai đoạn thực hiện 2013 - 2018
Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Phú Thọ 01/2019 0 0 05/03/2019
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Phú Thọ 02/2019 0 0 05/03/2019
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Phú Thọ 03/2019 0 0 20/03/2019
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Phú Thọ 04/2019 150 0 23/04/2019
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Phú Thọ 05/2019 90 0 20/05/2019
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Phú Thọ 06/2019 250 0 20/06/2019
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Phú Thọ 07/2019 1227 1717 22/07/2019
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Phú Thọ 08/2019 150 0 21/08/2019
Tổng số:   1867 1717