Thông tin dự án

Tên dự ánDự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Phú Thọ
Mã dự án 
Đơn vị báo cáoBan QLDA hỗ trợ nông nghiệp cacbon thấp (Phú Thọ)
Địa điểm thực hiệnPhú Thọ
Quyết định phê duyệt2435/QĐ-BNN-HTQT
Ngày phê duyệt 09/10/2012
Giai đoạn thực hiện 2013 - 2018
Tổng vốn đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện