Thông tin dự án

Tên dự ánDự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Bắc Giang
Mã dự án1118184
Đơn vị báo cáoBan QLDA hỗ trợ nông nghiệp cacbon thấp (Bắc Giang)
Địa điểm thực hiệnBắc Giang
Quyết định phê duyệt2435/QĐ-BNN-HTQT
Ngày phê duyệt 09/10/2012
Giai đoạn thực hiện 2013 - 2018
Tổng vốn đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Bắc Giang 01/2019 63 63
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Bắc Giang 02/2019 55 55
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Bắc Giang 03/2019 55 55
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Bắc Giang 04/2019 1540 1540
Tổng số:   1713 1713