Thông tin dự án

Tên dự ánDự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Hà Tĩnh
Mã dự án2968 - VIE ( SF )
Đơn vị báo cáoBan QLDA hỗ trợ nông nghiệp cacbon thấp (Hà Tĩnh)
Địa điểm thực hiệnHà Tĩnh
Quyết định phê duyệt3102/QĐ-BNN-HTQT
Ngày phê duyệt 21/07/2016
Giai đoạn thực hiện 2013 - 2018
Tổng vốn đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện