Thông tin dự án

Tên dự ánDự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Hà Tĩnh
Mã dự án2968 - VIE ( SF )
Đơn vị báo cáoBan QLDA hỗ trợ nông nghiệp cacbon thấp (Hà Tĩnh)
Địa điểm thực hiệnHà Tĩnh
Quyết định phê duyệt3102/QĐ-BNN-HTQT
Ngày phê duyệt 21/07/2016
Giai đoạn thực hiện 2013 - 2018
Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Hà Tĩnh 01/2019 50 0 19/02/2019
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Hà Tĩnh 02/2019 50 0 19/02/2019
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Hà Tĩnh 03/2019 120 100 16/04/2019
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Hà Tĩnh 04/2019 400 300 24/06/2019
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Hà Tĩnh 05/2019 400 300 02/05/2019
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Hà Tĩnh 06/2019 350 250 24/06/2019
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Hà Tĩnh 07/2019 200 150 22/07/2019
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Hà Tĩnh 08/2019 150 100 26/08/2019
Tổng số:   1720 1200