Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Hà Tĩnh
  Mã dự án2968 - VIE ( SF )
  Đơn vị báo cáoBan QLDA hỗ trợ nông nghiệp cacbon thấp (Hà Tĩnh)
  Địa điểm thực hiệnHà Tĩnh
  Quyết định phê duyệt 3102/QĐ-BNN-HTQT; Ngày phê duyệt 21/07/2016
  Giai đoạn thực hiện 2013 - 2018
  Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện