Thông tin dự án

Tên dự ánDự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Bình Định
Mã dự án 
Đơn vị báo cáoBan QLDA hỗ trợ nông nghiệp cacbon thấp (Bình Định)
Địa điểm thực hiệnBình Định
Quyết định phê duyệt2435/QĐ-BNN-HTQT
Ngày phê duyệt 09/10/2012
Giai đoạn thực hiện 2013 - 2019
Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Bình Định 01/2019 88 73 05/03/2019
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Bình Định 02/2019 83 63 05/03/2019
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Bình Định 03/2019 81 63 05/03/2019
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Bình Định 04/2019 248 146 25/04/2019
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Bình Định 05/2019 137 73 09/05/2019
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Bình Định 06/2019 303 538 22/07/2019
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Bình Định 07/2019 203 1314 22/07/2019
Tổng số:   1143 2270