Thông tin dự án

Tên dự ánDự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Tiền Giang
Mã dự án 
Đơn vị báo cáoBan QLDA hỗ trợ nông nghiệp cacbon thấp (Tiền Giang)
Địa điểm thực hiệnTiền Giang
Quyết định phê duyệt303/QĐ-BNN-TC
Ngày phê duyệt 25/11/2016
Giai đoạn thực hiện 2013 - 2019
Tổng vốn đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Tiền Giang 01/2019 0 0
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Tiền Giang 02/2019 4 4
Tổng số:   4 4