Thông tin dự án
 • Tên dự ánDự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Bến Tre
  Mã dự ánLCASP.03
  Đơn vị báo cáoBan QLDA hỗ trợ nông nghiệp cacbon thấp (Bến Tre)
  Địa điểm thực hiệnBến Tre
  Quyết định phê duyệt ; Ngày phê duyệt 0
  Giai đoạn thực hiện 2013 - 2019
  Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện