Thông tin dự án

Tên dự ánDự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Bến Tre
Mã dự ánLCASP.03
Đơn vị báo cáoBan QLDA hỗ trợ nông nghiệp cacbon thấp (Bến Tre)
Địa điểm thực hiệnBến Tre
Quyết định phê duyệt 
Ngày phê duyệt 0
Giai đoạn thực hiện 2013 - 2019
Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Bến Tre 01/2019 0 0 25/02/2019
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Bến Tre 02/2019 0 0 25/02/2019
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Bến Tre 03/2019 50 50 28/03/2019
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Bến Tre 04/2019 150 150 04/07/2019
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Bến Tre 05/2019 350 350 04/07/2019
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Bến Tre 06/2019 208 208 04/07/2019
Tổng số:   758 758