Thông tin dự án

Tên dự ánDự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Sóc Trăng
Mã dự ánLCASP-09
Đơn vị báo cáoBan QLDA hỗ trợ nông nghiệp cacbon thấp (Sóc Trăng)
Địa điểm thực hiệnSóc Trăng
Quyết định phê duyệt2435/QĐ-BNN-HTQT
Ngày phê duyệt 09/10/2012
Giai đoạn thực hiện 2013 - 2019
Tổng vốn đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Sóc Trăng 01/2019 0 0
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Sóc Trăng 02/2019 72 72
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Sóc Trăng 03/2019 36 36
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Sóc Trăng 04/2019 36 36
Tổng số:   144 144