Thông tin dự án

Tên dự ánDự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Sóc Trăng
Mã dự ánLCASP-09
Đơn vị báo cáoBan QLDA hỗ trợ nông nghiệp cacbon thấp (Sóc Trăng)
Địa điểm thực hiệnSóc Trăng
Quyết định phê duyệt2435/QĐ-BNN-HTQT
Ngày phê duyệt 09/10/2012
Giai đoạn thực hiện 2013 - 2019
Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Sóc Trăng 01/2019 0 0 19/02/2019
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Sóc Trăng 02/2019 72 72 19/02/2019
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Sóc Trăng 03/2019 36 36 25/03/2019
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Sóc Trăng 04/2019 36 36 23/04/2019
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Sóc Trăng 05/2019 36 36 24/05/2019
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Sóc Trăng 06/2019 34 34 24/06/2019
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Sóc Trăng 07/2019 36 36 23/07/2019
Dự án hỗ trợ Nông nghiệp cacbon thấp - hợp phần tỉnh Sóc Trăng 08/2019 922 922 21/08/2019
Tổng số:   1172 1172