Thông tin dự án
 • Tên dự ánTiểu dự án SCNC hồ chứa nước Dầu Tiếng (Dự án WB.8 Thủy lợi)
  Mã dự án7568037
  Đơn vị báo cáoCông ty TNHH MTV KTTL Dầu Tiếng - Phước Hòa
  Địa điểm thực hiệnTây Ninh
  Quyết định phê duyệt 692/QĐ-BNN-TCTL; Ngày phê duyệt 28/02/2019
  Giai đoạn thực hiện 2017 - 2022
  Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện