Thông tin dự án

Tên dự ánTiểu dự án SCNC hồ chứa nước Dầu Tiếng (Dự án WB.8 Thủy lợi)
Mã dự án7568037
Đơn vị báo cáoCông ty TNHH MTV KTTL Dầu Tiếng - Phước Hòa
Địa điểm thực hiệnTây Ninh
Quyết định phê duyệt692/QĐ-BNN-TCTL
Ngày phê duyệt 28/02/2019
Giai đoạn thực hiện 2017 - 2022
Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Tiểu dự án SCNC hồ chứa nước Dầu Tiếng (Dự án WB.8 Thủy lợi) 01/2019 0 0 13/02/2019
Tiểu dự án SCNC hồ chứa nước Dầu Tiếng (Dự án WB.8 Thủy lợi) 02/2019 0 0 13/02/2019
Tiểu dự án SCNC hồ chứa nước Dầu Tiếng (Dự án WB.8 Thủy lợi) 03/2019 0 0 09/05/2019
Tiểu dự án SCNC hồ chứa nước Dầu Tiếng (Dự án WB.8 Thủy lợi) 04/2019 0 0 09/05/2019
Tiểu dự án SCNC hồ chứa nước Dầu Tiếng (Dự án WB.8 Thủy lợi) 05/2019 0 0 23/05/2019
Tiểu dự án SCNC hồ chứa nước Dầu Tiếng (Dự án WB.8 Thủy lợi) 06/2019 0 0 21/06/2019
Tổng số:   0 0