Thông tin dự án
 • Tên dự ánTDA kiểm soát nguồn nước, thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Nam Măng Thít (huyện Vũng Liêm,tỉnh Vĩnh Long) (WB.9)
  Mã dự án7561571
  Đơn vị báo cáoBan bồi thường, tái định cư huyện Vũng Liêm
  Địa điểm thực hiệnVĩnh Long
  Quyết định phê duyệt 479/QĐ-BNN-XD; Ngày phê duyệt 24/02/2017
  Giai đoạn thực hiện 2017 - 2023
  Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện