Thông tin dự án

Tên dự ánThúc đẩy quản lý lâm sản bền vững của các công ty lâm nghiệp ở Việt Nam
Mã dự án 
Đơn vị báo cáoBan QLDA thúc đẩy quản lý lâm sản bền vững của các công ty LN
Địa điểm thực hiệnHà Nội
Quyết định phê duyệt1901
Ngày phê duyệt 19/05/2017
Giai đoạn thực hiện 2017 - 2019
Tổng vốn đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Thúc đẩy quản lý lâm sản bền vững của các công ty lâm nghiệp ở Việt Nam 01/2019 491 491
Thúc đẩy quản lý lâm sản bền vững của các công ty lâm nghiệp ở Việt Nam 02/2019 465 465
Thúc đẩy quản lý lâm sản bền vững của các công ty lâm nghiệp ở Việt Nam 03/2019 483 483
Thúc đẩy quản lý lâm sản bền vững của các công ty lâm nghiệp ở Việt Nam 04/2019 423 423
Tổng số:   1862 1862