Thông tin dự án

Tên dự ánThúc đẩy quản lý lâm sản bền vững của các công ty lâm nghiệp ở Việt Nam
Mã dự án 
Đơn vị báo cáoBan QLDA thúc đẩy quản lý lâm sản bền vững của các công ty LN
Địa điểm thực hiệnHà Nội
Quyết định phê duyệt1901
Ngày phê duyệt 19/05/2017
Giai đoạn thực hiện 2017 - 2019
Tổng vốn đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện