Thông tin dự án

Tên dự ánThúc đẩy quản lý lâm sản bền vững của các công ty lâm nghiệp ở Việt Nam
Mã dự án 
Đơn vị báo cáoBan QLDA thúc đẩy quản lý lâm sản bền vững của các công ty LN
Địa điểm thực hiệnHà Nội
Quyết định phê duyệt1901
Ngày phê duyệt 19/05/2017
Giai đoạn thực hiện 2017 - 2019
Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Thúc đẩy quản lý lâm sản bền vững của các công ty lâm nghiệp ở Việt Nam 01/2019 491 491 05/03/2019
Thúc đẩy quản lý lâm sản bền vững của các công ty lâm nghiệp ở Việt Nam 02/2019 465 465 05/03/2019
Thúc đẩy quản lý lâm sản bền vững của các công ty lâm nghiệp ở Việt Nam 03/2019 483 483 21/03/2019
Thúc đẩy quản lý lâm sản bền vững của các công ty lâm nghiệp ở Việt Nam 04/2019 423 423 23/04/2019
Thúc đẩy quản lý lâm sản bền vững của các công ty lâm nghiệp ở Việt Nam 05/2019 444 444 22/05/2019
Thúc đẩy quản lý lâm sản bền vững của các công ty lâm nghiệp ở Việt Nam 06/2019 423 423 22/07/2019
Thúc đẩy quản lý lâm sản bền vững của các công ty lâm nghiệp ở Việt Nam 07/2019 290 290 22/07/2019
Tổng số:   3019 3019