Thông tin dự án
 • Tên dự ánCông trình thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang (giai đoạn 2)
  Mã dự án7642415
  Đơn vị báo cáoBan QLDA bồi thường, hỗ trợ TĐC Ngàn Trươi - Cẩm Trang
  Địa điểm thực hiệnHà Tĩnh
  Quyết định phê duyệt 2794; Ngày phê duyệt 22/07/2022
  Giai đoạn thực hiện 2017 - 2024
  Tổng mức đầu tư 1354861 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Công trình thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang (giai đoạn 2) 01/2023 0 0 20/03/2023
Công trình thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang (giai đoạn 2) 02/2023 0 0 20/03/2023
Công trình thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang (giai đoạn 2) 03/2023 8320 8320 20/03/2023
Tổng số:   8320 8320