Thông tin dự án
 • Tên dự ánHồ chứa nước sông Chò 1 (Ban QLĐTXDTL 7)
  Mã dự án7133344
  Đơn vị báo cáoBan quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 7
  Địa điểm thực hiệnKhánh Hòa
  Quyết định phê duyệt 4433/QĐ-BNN-XD; Ngày phê duyệt 30/10/2017
  Giai đoạn thực hiện 2017 - 2021
  Tổng mức đầu tư 950000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Hồ chứa nước sông Chò 1 (Ban QLĐTXDTL 7) 03/2023 21937 13193 24/03/2023
Tổng số:   21937 13193