Thông tin dự án

Tên dự ánHồ chứa nước sông Chò 1 (Ban NN Khánh Hòa)
Mã dự án7133344
Đơn vị báo cáoBan quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 7
Địa điểm thực hiệnKhánh Hòa
Quyết định phê duyệt4433/QĐ-BNN-XD
Ngày phê duyệt 30/10/2017
Giai đoạn thực hiện 2017 - 2021
Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Hồ chứa nước sông Chò 1 (Ban NN Khánh Hòa) 01/2019 0 0 22/03/2019
Hồ chứa nước sông Chò 1 (Ban NN Khánh Hòa) 02/2019 0 0 22/03/2019
Hồ chứa nước sông Chò 1 (Ban NN Khánh Hòa) 03/2019 0 0 {0} 22/03/2019
Hồ chứa nước sông Chò 1 (Ban NN Khánh Hòa) 04/2019 0 0 23/04/2019
Tổng số:   0 0