Thông tin dự án

Tên dự ánHồ chứa nước sông Lũy (Ban QLĐTXDTL7 )
Mã dự án7623613
Đơn vị báo cáoBan quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 7
Địa điểm thực hiệnBình Thuận
Quyết định phê duyệt4435/QĐ-BNN-XD
Ngày phê duyệt 30/10/2017
Giai đoạn thực hiện 2017 - 2021
Tổng vốn đầu tư 1484000 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Hồ chứa nước sông Lũy (Ban QLĐTXDTL7 ) 01/2019 0 0
Hồ chứa nước sông Lũy (Ban QLĐTXDTL7 ) 02/2019 0 0
Hồ chứa nước sông Lũy (Ban QLĐTXDTL7 ) 03/2019 17100 2393
Tổng số:   17100 2393