Thông tin dự án
 • Tên dự ánHồ chứa nước sông Lũy (UBND huyện Bắc Bình )
  Mã dự án7623613
  Đơn vị báo cáoUBND huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận
  Địa điểm thực hiệnBình Thuận
  Quyết định phê duyệt 4435/QĐ-BNN-XD; Ngày phê duyệt 30/10/2017
  Giai đoạn thực hiện 2017 - 2021
  Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Hồ chứa nước sông Lũy (UBND huyện Bắc Bình ) 01/2020 0 0 15/04/2020
Hồ chứa nước sông Lũy (UBND huyện Bắc Bình ) 02/2020 0 0 15/04/2020
Hồ chứa nước sông Lũy (UBND huyện Bắc Bình ) 03/2020 0 0 15/04/2020
Hồ chứa nước sông Lũy (UBND huyện Bắc Bình ) 04/2020 0 0 23/04/2020
Hồ chứa nước sông Lũy (UBND huyện Bắc Bình ) 05/2020 74 74 {0} 28/05/2020
Tổng số:   74 74