Thông tin dự án

Tên dự ánHồ chứa nước sông Lũy (UBND huyện Bắc Bình )
Mã dự án7623613
Đơn vị báo cáoUBND huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận
Địa điểm thực hiệnBình Thuận
Quyết định phê duyệt4435/QĐ-BNN-XD
Ngày phê duyệt 30/10/2017
Giai đoạn thực hiện 2017 - 2021
Tổng vốn đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện