Thông tin dự án

Tên dự ánHồ chứa nước sông Lũy (UBND huyện Bắc Bình )
Mã dự án7623613
Đơn vị báo cáoUBND huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận
Địa điểm thực hiệnBình Thuận
Quyết định phê duyệt4435/QĐ-BNN-XD
Ngày phê duyệt 30/10/2017
Giai đoạn thực hiện 2017 - 2021
Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Hồ chứa nước sông Lũy (UBND huyện Bắc Bình ) 01/2019 0 0 27/05/2019
Hồ chứa nước sông Lũy (UBND huyện Bắc Bình ) 02/2019 18568 18568 22/04/2019
Hồ chứa nước sông Lũy (UBND huyện Bắc Bình ) 03/2019 9257 9257 22/04/2019
Hồ chứa nước sông Lũy (UBND huyện Bắc Bình ) 04/2019 0 0 27/05/2019
Hồ chứa nước sông Lũy (UBND huyện Bắc Bình ) 05/2019 0 0 27/05/2019
Hồ chứa nước sông Lũy (UBND huyện Bắc Bình ) 06/2019 41627 41627 18/06/2019
Tổng số:   69452 69452