Thông tin dự án

Tên dự ánTrạm Kiếm ngư Phú Quốc
Mã dự án7593688
Đơn vị báo cáoCục Kiểm ngư
Địa điểm thực hiệnKiên Giang
Quyết định phê duyệt4464/QĐ-BNN-TCTS
Ngày phê duyệt 28/10/2016
Giai đoạn thực hiện 2017 - 2020
Tổng mức đầu tư 184889 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Trạm Kiếm ngư Phú Quốc 01/2019 0 0 25/02/2019
Trạm Kiếm ngư Phú Quốc 02/2019 0 0 25/02/2019
Trạm Kiếm ngư Phú Quốc 03/2019 0 0 22/05/2019
Trạm Kiếm ngư Phú Quốc 04/2019 0 0 22/05/2019
Trạm Kiếm ngư Phú Quốc 05/2019 0 0 22/05/2019
Trạm Kiếm ngư Phú Quốc 06/2019 836 836 15/10/2019
Trạm Kiếm ngư Phú Quốc 07/2019 0 0 29/07/2019
Trạm Kiếm ngư Phú Quốc 08/2019 0 0 22/08/2019
Trạm Kiếm ngư Phú Quốc 09/2019 0 0 15/10/2019
Trạm Kiếm ngư Phú Quốc 10/2019 255 255 15/10/2019
Tổng số:   1091 1091