Thông tin dự án

Tên dự ánTăng cường khả năng thích ứng và quản lý nước cho vùng thượng nguồn sông Cửu Long, huyện An Phú, Tỉnh An Giang (WB.9)
Mã dự án 
Đơn vị báo cáoBan QLDA WB.9 An Giang
Địa điểm thực hiệnAn Giang
Quyết định phê duyệt1693
Ngày phê duyệt 09/05/2016
Giai đoạn thực hiện 2017 - 2022
Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện