Thông tin dự án

Tên dự ánĐầu tư xây dựng Trung tâm quốc gia giống thủy sản nước ngọt miền Bắc
Mã dự án7497222
Đơn vị báo cáoViện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I
Địa điểm thực hiệnHải Dương
Quyết định phê duyệt5267/QĐ-BNN-KH
Ngày phê duyệt 28/12/2018
Giai đoạn thực hiện 2015 - 2019
Tổng mức đầu tư 28000 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Đầu tư xây dựng Trung tâm quốc gia giống thủy sản nước ngọt miền Bắc 01/2019 0 0 23/03/2019
Đầu tư xây dựng Trung tâm quốc gia giống thủy sản nước ngọt miền Bắc 02/2019 0 0 23/03/2019
Đầu tư xây dựng Trung tâm quốc gia giống thủy sản nước ngọt miền Bắc 03/2019 0 0 {0} 22/04/2019
Đầu tư xây dựng Trung tâm quốc gia giống thủy sản nước ngọt miền Bắc 04/2019 0 0 22/04/2019
Tổng số:   0 0