Thông tin dự án
 • Tên dự ánXây dựng nhà ký túc xá sinh viên Trường Cao đẳng nghề công nghệ và nông lâm Đông Bắc
  Mã dự án 
  Đơn vị báo cáoTrường cao đẳng nghề công nghệ và nông lâm Đông Bắc
  Địa điểm thực hiệnLạng Sơn
  Quyết định phê duyệt 2940; Ngày phê duyệt 25/07/2018
  Giai đoạn thực hiện 2020 - 2023
  Tổng mức đầu tư 46000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Xây dựng nhà ký túc xá sinh viên Trường Cao đẳng nghề công nghệ và nông lâm Đông Bắc 01/2020 0 0 27/02/2020
Xây dựng nhà ký túc xá sinh viên Trường Cao đẳng nghề công nghệ và nông lâm Đông Bắc 02/2020 0 0 27/02/2020
Xây dựng nhà ký túc xá sinh viên Trường Cao đẳng nghề công nghệ và nông lâm Đông Bắc 03/2020 0 0 27/03/2020
Tổng số:   0 0