Thông tin dự án

Tên dự ánXây dựng nhà ký túc xá sinh viên Trường Cao đẳng nghề công nghệ và nông lâm Đông Bắc
Mã dự án 
Đơn vị báo cáoTrường cao đẳng nghề công nghệ và nông lâm Đông Bắc
Địa điểm thực hiệnLạng Sơn
Quyết định phê duyệt0
Ngày phê duyệt 01/01/1980
Giai đoạn thực hiện 2018 - 2019
Tổng mức đầu tư 600 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Xây dựng nhà ký túc xá sinh viên Trường Cao đẳng nghề công nghệ và nông lâm Đông Bắc 01/2019 0 0 22/03/2019
Xây dựng nhà ký túc xá sinh viên Trường Cao đẳng nghề công nghệ và nông lâm Đông Bắc 02/2019 0 0 22/03/2019
Xây dựng nhà ký túc xá sinh viên Trường Cao đẳng nghề công nghệ và nông lâm Đông Bắc 03/2019 0 0 22/03/2019
Xây dựng nhà ký túc xá sinh viên Trường Cao đẳng nghề công nghệ và nông lâm Đông Bắc 04/2019 0 0 23/04/2019
Xây dựng nhà ký túc xá sinh viên Trường Cao đẳng nghề công nghệ và nông lâm Đông Bắc 05/2019 0 0 23/05/2019
Xây dựng nhà ký túc xá sinh viên Trường Cao đẳng nghề công nghệ và nông lâm Đông Bắc 06/2019 0 0 24/06/2019
Xây dựng nhà ký túc xá sinh viên Trường Cao đẳng nghề công nghệ và nông lâm Đông Bắc 07/2019 0 0 25/07/2019
Xây dựng nhà ký túc xá sinh viên Trường Cao đẳng nghề công nghệ và nông lâm Đông Bắc 08/2019 0 0 26/08/2019
Tổng số:   0 0