Thông tin dự án

Tên dự ánSản xuất giống điều giai đoạn 2017-2020
Mã dự án7669541
Đơn vị báo cáoTrung tâm nghiên cứu và phát triển cây điều
Địa điểm thực hiệnBình Dương
Quyết định phê duyệt5308
Ngày phê duyệt 20/12/2016
Giai đoạn thực hiện 2019 - 2021
Tổng mức đầu tư 51600 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Sản xuất giống điều giai đoạn 2017-2020 01/2019 0 0 12/02/2019
Sản xuất giống điều giai đoạn 2017-2020 02/2019 0 0 12/02/2019
Sản xuất giống điều giai đoạn 2017-2020 03/2019 0 0 19/03/2019
Sản xuất giống điều giai đoạn 2017-2020 04/2019 0 0 22/04/2019
Sản xuất giống điều giai đoạn 2017-2020 05/2019 0 400 23/05/2019
Sản xuất giống điều giai đoạn 2017-2020 06/2019 0 0 21/06/2019
Sản xuất giống điều giai đoạn 2017-2020 07/2019 390 390 26/07/2019
Tổng số:   390 790