Thông tin dự án

Tên dự ánSản xuất giống điều giai đoạn 2017-2020
Mã dự án7669541
Đơn vị báo cáoTrung tâm nghiên cứu và phát triển cây điều
Địa điểm thực hiệnBình Dương
Quyết định phê duyệt5308
Ngày phê duyệt 20/12/2016
Giai đoạn thực hiện 2019 - 2021
Tổng vốn đầu tư 51600 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Sản xuất giống điều giai đoạn 2017-2020 01/2019 0 0
Sản xuất giống điều giai đoạn 2017-2020 02/2019 0 0
Sản xuất giống điều giai đoạn 2017-2020 03/2019 0 0
Sản xuất giống điều giai đoạn 2017-2020 04/2019 0 0
Tổng số:   0 0