Thông tin dự án

Tên dự ánPhát triển hệ thống nhân giống tằm, dâu
Mã dự án 
Đơn vị báo cáoTrung tâm nghiên cứu Dâu Tằm tơ
Địa điểm thực hiệnHà Nội
Quyết định phê duyệt523
Ngày phê duyệt 22/02/2016
Giai đoạn thực hiện 2018 - 2020
Tổng vốn đầu tư 28375 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện