Thông tin dự án
 • Tên dự ánSửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải (Công ty KTCTTL Hải Dương)
  Mã dự án7642166
  Đơn vị báo cáoCông ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Hải Dương
  Địa điểm thực hiệnHải Dương
  Quyết định phê duyệt 4293; Ngày phê duyệt 25/10/2017
  Giai đoạn thực hiện 2017 - 2020
  Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện