Thông tin dự án

Tên dự ánHồ chứa nước Mỹ Lâm (Ban QLDA NNPTNT tỉnh Phú Yên)
Mã dự án7040665
Đơn vị báo cáoBan quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 5
Địa điểm thực hiệnPhú Yên
Quyết định phê duyệt3911
Ngày phê duyệt 29/09/2017
Giai đoạn thực hiện 2017 - 2021
Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Hồ chứa nước Mỹ Lâm (Ban QLDA NNPTNT tỉnh Phú Yên) 05/2019 1000 0 {0} 24/05/2019
Hồ chứa nước Mỹ Lâm (Ban QLDA NNPTNT tỉnh Phú Yên) 06/2019 0 700 {0} 19/06/2019
Hồ chứa nước Mỹ Lâm (Ban QLDA NNPTNT tỉnh Phú Yên) 07/2019 5500 819 {0} 26/07/2019
Hồ chứa nước Mỹ Lâm (Ban QLDA NNPTNT tỉnh Phú Yên) 09/2019 0 0 {0} 21/10/2019
Hồ chứa nước Mỹ Lâm (Ban QLDA NNPTNT tỉnh Phú Yên) 11/2019 1500 0 {0} 21/11/2019
Tổng số:   8000 1519