Thông tin dự án
 • Tên dự ánHồ chứa nước Mỹ Lâm (Ban QLDA NNPTNT tỉnh Phú Yên)
  Mã dự án7040665
  Đơn vị báo cáoBan quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 5
  Địa điểm thực hiệnPhú Yên
  Quyết định phê duyệt 3911; Ngày phê duyệt 29/09/2017
  Giai đoạn thực hiện 2017 - 2021
  Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Hồ chứa nước Mỹ Lâm (Ban QLDA NNPTNT tỉnh Phú Yên) 06/2020 0 2518 18/06/2020
Tổng số:   0 2518