Thông tin dự án

Tên dự ánTDA Xây dựng mới cống Kim Sơn tại K0+100 đê hữu sông Cấm huyện An Dương, thành phố Hải Phòng
Mã dự án7668992
Đơn vị báo cáoBan QLDA các công trình nông nghiệp và PTNT Hải Phòng
Địa điểm thực hiệnHải Phòng
Quyết định phê duyệt4522/QĐ-BNN-PCTt
Ngày phê duyệt 15/11/2018
Giai đoạn thực hiện 2017 - 2018
Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện