Thông tin dự án

Tên dự ánTiểu dự án đầu tư tu bổ, nâng cấp đê điều năm 2018 tỉnh Nam Định
Mã dự án7705079
Đơn vị báo cáoBan QLDA xây dựng nông nghiệp và PTNT tỉnh Nam Định
Địa điểm thực hiệnNam Định
Quyết định phê duyệt2951
Ngày phê duyệt 25/07/2018
Giai đoạn thực hiện 2018 - 2018
Tổng mức đầu tư 10000 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện