Thông tin dự án

Tên dự ánTiểu dự án đầu tư tu bổ, nâng cấp đê điều năm 2018 thành phố Hải Phòng
Mã dự án7705096
Đơn vị báo cáoBan QLDA các công trình nông nghiệp và PTNT Hải Phòng
Địa điểm thực hiệnHải Phòng
Quyết định phê duyệt3043
Ngày phê duyệt 30/07/2018
Giai đoạn thực hiện 2018 - 2018
Tổng mức đầu tư 8075 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện