Thông tin dự án

Tên dự ánDự án hợp phần cấp bách, xung yếu đê điều tỉnh Thái Bình năm 2018
Mã dự án 
Đơn vị báo cáoBan QLDA xây dựng nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Bình
Địa điểm thực hiệnThái Bình
Quyết định phê duyệt0
Ngày phê duyệt 01/01/1980
Giai đoạn thực hiện 2018 - 2018
Tổng vốn đầu tư 6000 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện