Thông tin dự án

Tên dự ánDự án hợp phần cấp bách, xung yếu đê điều tỉnh Thái Bình năm 2018
Mã dự án7716643
Đơn vị báo cáoBan QLDA xây dựng nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Bình
Địa điểm thực hiệnThái Bình
Quyết định phê duyệt3282
Ngày phê duyệt 17/08/2018
Giai đoạn thực hiện 2018 - 2018
Tổng mức đầu tư 6000 triệu đồng






Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện