Thông tin dự án

Tên dự ánDự án WB.8 Thủy lợi - hợp phần Bộ Công thương
Mã dự án 
Đơn vị báo cáoBan QLDA WB.8 Bộ Công thương
Địa điểm thực hiệnHà Nội
Quyết định phê duyệt4638
Ngày phê duyệt 09/11/2015
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2022
Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện