Thông tin dự án

Tên dự ánDự án WB.8 Thủy lợi - hợp phần Bộ Tài nguyên và Môi trường
Mã dự án 
Đơn vị báo cáoBan QLDA WB.8 Bộ Tài nguyên và Môi trường
Địa điểm thực hiệnHà Nội
Quyết định phê duyệt4638
Ngày phê duyệt 09/11/2015
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2022
Tổng vốn đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện