Thông tin dự án
 • Tên dự ánĐầu tư xây dựng CSHT để phòng, chống xói lở bờ biển, cung cấp nước ngọt và phục vụ nuôi tôm - rừng nhằm cải thiện sinh kế, thích ứng BĐKH ở vùng ven biển tỉnh Cà Mau (WB.9)
  Mã dự án7605935
  Đơn vị báo cáoBan QLDA WB.9 Cà Mau
  Địa điểm thực hiệnCà Mau
  Quyết định phê duyệt 1693; Ngày phê duyệt 09/05/2016
  Giai đoạn thực hiện 2016 - 2023
  Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện