Thông tin dự án

Tên dự ánDự án WB.9 Thủy lợi (hợp phần Bộ TNMT)
Mã dự án 
Đơn vị báo cáoBan QLDA WB.9 Bộ Tài nguyên và Môi trường
Địa điểm thực hiệnHà Nội
Quyết định phê duyệt1693
Ngày phê duyệt 09/05/2016
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2023
Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện