Thông tin dự án

Tên dự ánDự án WB.9 Thủy lợi (hợp phần Bộ KHĐT)
Mã dự án 
Đơn vị báo cáoBan QLDA WB.9 Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa điểm thực hiệnHà Nội
Quyết định phê duyệt1693
Ngày phê duyệt 09/05/2016
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2023
Tổng vốn đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèm
Dự án WB.9 Thủy lợi (hợp phần Bộ KHĐT) 01/2019 310 0
Dự án WB.9 Thủy lợi (hợp phần Bộ KHĐT) 02/2019 460 0
Dự án WB.9 Thủy lợi (hợp phần Bộ KHĐT) 03/2019 410 550
Dự án WB.9 Thủy lợi (hợp phần Bộ KHĐT) 04/2019 14580 510
Tổng số:   15760 1060