Thông tin dự án

Tên dự ánDự án WB.9 Thủy lợi (hợp phần Bộ KHĐT)
Mã dự án 
Đơn vị báo cáoBan QLDA WB.9 Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa điểm thực hiệnHà Nội
Quyết định phê duyệt383/QĐ-BKHĐT
Ngày phê duyệt 29/03/2019
Giai đoạn thực hiện 2016 - 2021
Tổng mức đầu tư 0 triệu đồng


Mô tả dự ánKế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
Năm thực hiện

Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Dự án WB.9 Thủy lợi (hợp phần Bộ KHĐT) 01/2019 310 0 27/02/2019
Dự án WB.9 Thủy lợi (hợp phần Bộ KHĐT) 02/2019 460 0 27/02/2019
Dự án WB.9 Thủy lợi (hợp phần Bộ KHĐT) 03/2019 410 550 22/03/2019
Dự án WB.9 Thủy lợi (hợp phần Bộ KHĐT) 04/2019 14580 510 12/04/2019
Dự án WB.9 Thủy lợi (hợp phần Bộ KHĐT) 05/2019 780 15480 15/06/2019
Dự án WB.9 Thủy lợi (hợp phần Bộ KHĐT) 06/2019 420 420 15/06/2019
Dự án WB.9 Thủy lợi (hợp phần Bộ KHĐT) 07/2019 676 676 15/07/2019
Dự án WB.9 Thủy lợi (hợp phần Bộ KHĐT) 08/2019 500 500 23/08/2019
Dự án WB.9 Thủy lợi (hợp phần Bộ KHĐT) 09/2019 290 290 12/09/2019
Tổng số:   18426 18426