Thông tin dự án
 • Tên dự ánĐầu tư xây dựng Nhà Hiệu bộ, xưởng thực hành Trường CĐ Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ
  Mã dự án7741405
  Đơn vị báo cáoTrường Cao đẳng cơ điện và nông nghiệp Nam Bộ
  Địa điểm thực hiệnCần Thơ
  Quyết định phê duyệt 4533; Ngày phê duyệt 15/11/2018
  Giai đoạn thực hiện 2020 - 2023
  Tổng mức đầu tư 45000 triệu đồng
  Đánh giá của Bộ Bình thường

Kế hoạch giao hàng năm Thực hiện hàng tháng Giám sát đánh giá
           
Năm thực hiện        
       
Tên dự ánTháng báo cáoVốn thực hiện (triệu đồng)Vốn giải ngân (triệu đồng)File đính kèmThời gian cập nhật
Đầu tư xây dựng Nhà Hiệu bộ, xưởng thực hành Trường CĐ Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ 01/2020 9 0 24/02/2020
Đầu tư xây dựng Nhà Hiệu bộ, xưởng thực hành Trường CĐ Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ 02/2020 308 0 24/02/2020
Đầu tư xây dựng Nhà Hiệu bộ, xưởng thực hành Trường CĐ Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ 03/2020 300 344 18/03/2020
Đầu tư xây dựng Nhà Hiệu bộ, xưởng thực hành Trường CĐ Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ 04/2020 316 0 16/04/2020
Đầu tư xây dựng Nhà Hiệu bộ, xưởng thực hành Trường CĐ Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ 05/2020 7 622 14/05/2020
Đầu tư xây dựng Nhà Hiệu bộ, xưởng thực hành Trường CĐ Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ 06/2020 40 0 23/06/2020
Đầu tư xây dựng Nhà Hiệu bộ, xưởng thực hành Trường CĐ Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ 07/2020 305 317 21/07/2020
Tổng số:   1285 1283